11:00 Осада дома Albus Dumbledore, Улица Древних, 2

06/11/2023 11:00 - 11:00

Дом [El] Albus Dumbledore 16  осажден [El] Honey 16 
Штурм начнется 06-11-2023 11:00