11:00 Осада дома …..XXX….., Улица Драконов, 15

27/11/2023 11:00 - 11:00

Дом [Gn] …..XXX….. 16  осажден [Gn] *Агуша* 17 
Штурм начнется 27-11-2023 11:00