11:30 Осада дома Don Caliostro, Улица Древних, 22

16/09/2021 11:30 - 11:30

Дом [Gn] Логотип ReTired Don Caliostro 14 осажден [Or] Логотип Отряд Самоубийц Айткул 15

Штурм начнется 16-09-2021 11:30