12:00 Осада дома Albus Dumbledore, Улица Древних, 2

13/11/2023 12:00 - 12:00

Дом [El] Albus Dumbledore 16  осажден [Hm] Affectionate 16 
Штурм начнется 13-11-2023 12:00