12:00 Осада дома Semen, Улица Древних, 98

11/10/2023 12:00 - 12:00

Дом [Or] Semen 16  осажден [Hm] -Smile- 16 
Штурм начнется 11-10-2023 12:00