19:00 Осада дома Зена, Улица Древних, 26

01/09/2022 19:00 - 19:00

Дом [El] Зена 16 осажден [Hm] Zinkarla 17
Штурм начнется 01-09-2022 19:00