19:20 Осада дома Albus Dumbledore, Улица Древних, 2

21/08/2023 19:20 - 19:20

Дом [El] Albus Dumbledore 16  осажден [Gn] Boro_DA 15 
Штурм начнется 21-08-2023 19:20