19:30 Осада дома Митрандир, Улица Магов, 88

19/04/2022 19:30 - 19:30

Дом [El] Митрандир 13 осажден [El] Bratka 17

Штурм начнется 19-04-2022 19:30