19:30 Осада дома Grafinia777, Улица Древних, 7

30/05/2022 19:30 - 19:30

Дом [El] Grafinia777 17  осажден [Hm] Zinkarla 17 
Штурм начнется 30-05-2022 19:30