19:30 Осада дома Grafinia777, Улица Древних, 7

07/10/2022 19:30 - 19:30

Дом [El] Grafinia777 17 осажден [Hm] NORD 16
Штурм начнется 07-10-2022 19:30