19:53 Осада дома Are you Ready?, Улица Древних, 100

02/01/2023 19:53 - 19:53

Дом [El] Are you Ready? 20  осажден [Hm] Трав 666 14 
Штурм начнется 02-01-2023 19:53