19:58 Осада дома djok1, Улица Древних, 14

03/08/2021 19:58 - 19:58

Дом [Hm] Логотип New Force djok1 11 осажден [Hb] Логотип Отряд Самоубийц Trololoha 17

Штурм начнется 03-08-2021 19:58