20:00 Осада дома Пони, Улица Древних, 97

16/05/2022 20:00 - 20:00

Дом [Hb] Пони 13  осажден [Hm] Zinkarla 17 
Штурм начнется 16-05-2022 20:00