20:00 Осада дома Пони, Улица Древних, 97

10/03/2022 20:00 - 20:00

Дом [Hb] Пони 13  осажден [Hm] diablo 16 
Штурм начнется 10-03-2022 20:00