20:00 осада дома Решала., Улица Древних, 90

29/09/2021 20:00 - 20:00

Дом [Gn] Решала. 11 осажден [Hb] Trololoha 17

Штурм начнется 29-09-2021 20:00