20:00 Осада дома Are you Ready?, Улица Древних, 100

11/02/2022 20:00 - 20:00

Дом [El] Are you Ready? 19  осажден [El] Арнор ! 16 
Штурм начнется 11-02-2022 20:00