20:00 Осада дома Grafinia777, Улица Древних, 7

21/01/2022 20:00 - 20:00

Дом [El]  Grafinia777 17  осажден [Hm] Kich! 14 
Штурм начнется 21-01-2022 20:00