20:00 Осада дома Grafinia777, Улица Древних, 7

31/08/2022 20:00 - 20:00

Дом [El] Grafinia777 17 осажден [Hm] NORD 16
Штурм начнется 31-08-2022 20:00